This site uses a module created by best online poker sites.

Filmiki oraz zdjęcia zaprezentowane w czasie prelekcji doskonale zobrazowały ich codzienność. Wspominała o ogromnym wrażeniu jakie wywarła na niej życzliwość i ofiarna pomoc mieszkańców wioski, pozostającej pod opieką sióstr misjonarek. Wspominała, że postawa spotykanych ludzi pozwoliła jej na nowo odkryć miłość Boga i wagę Jego daru dla człowieka, zmieniła jej podejście do sposobu przyjmowania prezentów od Pana Boga i drugiego człowieka. Nawiązała do swoich planów na przyszłość i pozostawiła cenną wskazówkę dla uczniów naszej szkoły: Najważniejsze to umieć słuchać i czerpać z doświadczenia nauczycieli, modlić się, mieć szacunek dla napotkanych ludzi. Zachęcała do dawania świadectwa swoim życiem oraz dzielenia się tym, co mamy.

  • 78105971_499919110867243_1586886056756641792_n
  • 78313719_564460920790777_6199386856249884672_n
  • 78495326_444657562912833_7979380896107069440_n
  • 78617862_2483271411960513_3187476271823060992_n
  • 78698914_2432769693706026_4428226576278093824_n
  • 78865442_449015919145585_2642661869348716544_n