This site uses a module created by best online poker sites.

Aktualności

Zdalne nauczanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493) oraz Rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) informujemy, że zajęcia dydaktyczne uległy zawieszeniu do dnia 10 kwietnia 2020 r. W związku z tym od 25 marca 2020 r. szkoła wprowadza zdalne nauczanie. 

Regulamin zdalnego nauczania - pdf