This site uses a module created by best online poker sites.

Articles

Aktywna tablica

Dwa monitory interaktywne Avtek, TouchScreen 5, o wymiarach 65 cali, to najnowszej generacji sprzęt, który zadomowił się w pracowniach naszej szkoły!!!!:))) W pracowniach: polonistycznej oraz chemiczno-fizycznej. Zostały zakupione w ramach rządowego programu AKTYWNA TABLICA o wartości 17,500 zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, w ramach programu szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

 

  • 71867499_915290978870551_8131319770839515136_n
  • 72300962_763826560738243_8063191796999520256_n
  • 72474905_562804497824284_3554223301595234304_n
  • 72670330_546580519445201_7660489676142149632_n
  • 72819666_425560154830394_2791677524914995200_n