This site uses a module created by best online poker sites.

Plan pracy szkoły

 


Przerwy w nauce


  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
  • Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 09 - 14 kwietnia 2020 r.
  • Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)


  • 14.10 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej
  • 31.10.2019 r. dzień przed Wszystkimi Świętymi
  • 16-18.06.2020 r. egzaminy ósmoklasisty
  • 12.06.2020 r. piątek po Bożym Ciele

 

                                               Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości

25-26 grudnia 2019 r. Boże Narodzenie 

1 stycznia 2020 r. Nowy Rok

6 stycznia 2020 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

1 maja 2020 r. Święto Pracy

11 czerwca 2020 r. Boże Ciało