This site uses a module created by best online poker sites.

Ubezpieczenie

 Komunikat dot. ubezpieczenia „NNW szkolnego” uczniów / słuchaczy

 Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej w Częstochowie

 

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy podstawowe informacje dot. ubezpieczenia dzieci i młodzieży naszej Placówki.

  

UBEZPIECZYCIEL:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Wa-wa ul. Postępu 15B

NUMER POLISY:

90000190099

CZAS OBOWIAZYWANIA POLISY:

29.09.2019 – 28.09.2020 r.

OPIEKUN PLACÓWKI:

Pan Marek Kostarz tel. 501 032 622,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku

w godz. 8 – 18.00).

 Tabela zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wielkości świadczeń: 

 

 

Lp.

 

 Zakres ochrony ubezpieczeniowej

i rodzaje świadczeń

 

Składka roczna

43 zł.

1

Suma ubezpieczenia główna dla uszczerbków na zdrowiu lub uszkodzeń ciała

 15.000

2

Kwota odszkodowania za każdy 1% uszczerbku, w tym rany skóry, złamania, zwichnięcia i skręcenia stawów – bez obowiązku usztywniania, wstrząśnienie mózgu, oparzenia, utrata zębów stałych w wyniku NW, szkodzenia narządów, …

 150

3

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

24.000

4

Śmierć w wyniku NW oraz zawał lub udar mózgu

15.000

5

Ryczałt dzienny za pobyt w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień i po jednym dniu, do 180 dni w roku)

 30

6

Ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku leczenia choroby (pobyt ciągły minimum 5 dni)

 200

7*

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowa zębów stałych: bez podlimitów czyli do wyczerpania kwoty świadczenia

 1.500

8*

Zwrot kosztów nabycia, wypożyczenia lub naprawy środków pomocniczych (kule, ortezy lub np. wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas rehabilitacji po zabiegu w stawie kolanowym

 

1.500

9

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania (10 zachorowań m.in. cukrzyca, niewydolność nerek, sepsa, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, itd. - patrz §2 Definicje, pkt 15)

 

1.000

10

Śmierć rodzica w wyniku NW

2.000

11*

Ugryzienie przez kleszcza:

- zwrot kosztów wizyty lekarskiej

- zwrot kosztów badań na boleriozę

- zwrot kosztów antybiotykoterapii

 

do 500 zł.

do 500 zł.

do 500 zł.

*w pkt 7, 8, 11: rachunki lub faktury zawsze na Ubezpieczonego (Ucznia)


 Zgłaszanie roszczeń o wypłatę odszkodowania.

 

sugerujemy kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki:

 Pobierz Formularz https://www.bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpiecznylubhttps://www.bezpieczny.pl/szkoda-nnw

formularz zgłoszenia roszczenia

 Procedura zgłoszenie roszczenia do T.U. GENERALI

 w sprawie wypłaty świadczenia

 

 Nawiąż kontakt telefoniczny z Opiekunem Placówki:

 

Marek Kostarz tel. 501 032 622

 

(kontakt telefoniczny: poniedziałek - piątek w godz. 8 – 18.00)

UWAGA: w zależności od rodzaju wypadku realizujemy ukompletowanie dokumentów według poniższych punktów.

 

 Jakie dokumenty należy złożyć?

 

 • „Wniosek o wypłatę świadczenia”: do pobrania w sekretariacie Placówki lub wysyłam na emaila.

 

Wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami. Wypełnia osoba pełnoletnia.

 

*W przypadku bezimiennej polisy grupowej Szkoła wyda certyfikat pn.

 

„Oświadczenia o przystąpieniu ucznia do ubezpieczenia”. 

 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg leczenia: (np. udzielenie pierwszej pomocy medycznej po wypadku z SOR lub innej placówki medycznej, Kartę Informacyjną / Kartę leczenia szpitalnego, kartoteki z przychodni, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego,… )

 • Kopia dokumentu tożsamości – tylko pierwsza strona, osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);

 

 DODATKOWE DOKUMENTY JEŚLI UBEZPIECZONY NP. BRAŁ UDZIAŁ W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM.

 

 • Kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;

 • Kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, o ile zostały wydane;

 • Kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku podczas praktyk zawodowych);

 • Kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego (w przypadku wypadku komunikacyjnego);

 • Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć wykorzystując jedną z dwóch możliwości:

 

 • Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Listownie na adres:
  Generali T.U. S.A.
  Departament Centrum Likwidacji Szkód
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa