This site uses a module created by best online poker sites.

Akademia Młodych Talentów

Nowy projekt unijny w naszej szkole

Dzięki staraniom Dyrektora naszej szkoły w ramach zadania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" do Urzędu Marszałkowskiego został złożony projekt pt. ?Akademia Młodych Talentów?.

Na 212 złożonych do konkursu projektów dofinansowanie otrzymało 66 wniosków. Wśród nich znalazł się również projekt naszej szkoły, który otrzymał najwięcej punktów spośród projektów składanych przez częstochowskie instytucje.

Read more...