This site uses a module created by best online poker sites.

Program "Szkoła bez barier"

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone w naszej szkole metodą Helen DoronDzięki staraniom dyrekcji naszej szkoły została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu systemowego ?Szkoła bez barier!?. Ze środków projektu sfinansowany zostanie m.in. zakup zestawu komputerowego oraz projektora multimedialnego. Zostanie doposażona baza dydaktyczna w zależności od potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Helen Doron. Jedenaścioro dzieci weźmie udział w zajęciach pt. "Giętkość języka" z poprawy, jakości mowy i komunikacji prowadzone przez dyplomowanego logopedę.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1: ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?,  Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych?). Kwota dofinansowania wynosi 29 986 zł.

Całość programu jest wsparciem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I ? II naszej szkoły na terenie miasta Częstochowy.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Helen Doron

  • helen doron_01
  • helen doron_02
  • helen doron_03