This site uses a module created by best online poker sites.

Wniosek o przyjęcie

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do
Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie
na rok szkolny 2020/2021.


 

...


Uwaga!

Wniosek w formie elektronicznej zostanie przesłany automatycznie na adres sekretariatu szkoły. Kopia formularza zostanie przesłana na adres kontaktowy e-mail, podany we wniosku. Elektroniczna forma wniosku jest równoważna z dokumentem papierowym złożonym w sekretariacie szkoły.