This site uses a module created by best online poker sites.

Statut Szkoły

Statut założycielski Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Częstochowie został opracowany na podstawie ramowego statutu szkoły artystycznej rekomendowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zatwierdzony przez Zarząd stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna uchwałą z dnia 29 września 2010 r. Uchwalony statut został zatwierdzony na mocy zgody MKiDN jako obwiązujący od 1 września 2011 r.