This site uses a module created by best online poker sites.

Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Uwaga! Jutro (09.07.2021r.), w godzinach pracy sekretariatu szkoły 8.30-14.00, zapraszamy uczniów lub rodziców po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.