This site uses a module created by best online poker sites.

Wyniki Konkursu Forte

Liliana Karolczyk (klasa I b), uczennica p. Blanki Bodziachowskiej, jest LAUREATKĄ VI Ogólnopolskiego Konkursu dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów FORTE. Ogromne gratulacje!  


	
</div> </div></div>  
    <div class=