This site uses a module created by best online poker sites.

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 2021

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej...

Zanim jednak zasiądziemy do świątecznego stołu, czeka nas adwent.

Adwent to radosny okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Składają się na niego cztery niedziele adwentowe, z czego pierwsza z nich przypadła 28 listopada. Radosne oczekiwanie potrwa do dnia Wigilii, którą obchodzimy 24 grudnia. 

W dniu 29 listopada uczniowie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej otworzyli okres adwentu - uczestniczyli we mszy świętej, podczas której nastąpiło odsłonięcie obrazu Matki Bożej.  Uczniowie oświetlali mszę świętą pięknymi lampionami. Po mszy świętej uczniowie w królewskim orszaku z zapalonymi lampionami udali się do Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, gdzie odbyła się konferencja, którą prowadził o. Augustyn Turczak-Linsztet.