This site uses a module created by best online poker sites.

Aktualności

Koncert Dzieci- Dzieciom

 4 Grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Częstochowie, odbył się niezwykły koncert dedykowany podopiecznym Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, kierowanym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie.

Koncert miał charakter opowieści o muzyce ilustrowanej utworami, wykonanymi przez uczniów klas fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli oraz fletu.

Na początku koncertu zabrzmiał Marsz S. Prokofiewa, który swoimi dźwiękami wprowadził gości w świat muzyki. Kolejno usłyszeliśmy Julię Magdziarz z klasy Adama Beiera w utworze Pawła Wójtowicza – Walc Folijo; Joannę Pełkę i Paulinę Deptę z klasy Mari Kalinowskiej – które wykonały kolejno Starodawną piosenkę francuską P. Czajkowskiego oraz Marsza R. Schumanna. Następnie usłyszeliśmy skrzypaczkę Edytę Ociepę w Koncercie e-moll A. Komarowskiego oraz wiolonczelistkę  Hannę Dudzik z klasy Mateusza Mańki, grającą I cz. Concertino ze zbioru Ewy Ivan. Podczas koncertu goście usłyszeli również Matyldę Sołtysik z klasy Marii-Magdaleny Kaczor w utworze J. S. Bacha: Polonez oraz flecistkę Anielę Borowik z klasy Bożeny Łobos, która zagrała kompozycję dwóch twórców – J. S. Bacha oraz Ch. Gounod'a – Ave Maria. Ostatnie dwa utwory zaprezentował zespół instrumentów smyczkowych pod kierunkiem J. Klajnowskiej – Pełki.                                                                                          Pod koniec spotkania, goście wzięli czynny udział w konkursie wiedzy o muzyce, znakomicie odpowiadając na zadane pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz gratulacje od Pani Dyrektor Jolanty Sosińskiej, która podziękowała za przygotowanie koncertu nauczycielom: pomysłodawczyni - Sylwii Ciężkowskiej, Marii-Magdalenia Kaczor za poprowadzenie koncertu - prelekcji oraz towarzyszenie przy fortepianie wszystkim solistom oraz Joannie Klajnowskiej-Pełce za przygotowanie i poprowadzenie zespołu instrumentalnego.

  • 20181204_120311
  • 20181204_120346
  • 20181204_121009
  • 20181204_121843
  • 20181204_123251
  • 20181204_123712
  • 20181204_124037
  • 20181204_124543
  • 20181204_124551

21.07.2019 15:58. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©