This site uses a module created by best online poker sites.

Życzenia z okazji św. Cecylii

Opublikowano

Organizowane są liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do refleksji nad swoim powołaniem i uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Dnia 11 X 2012 r. w Watykanie Ojciec św. Benedykt XVI zainaugurował ?Rok Wiary?. Kościół święty zaprasza nas, abyśmy weszli na drogę dojrzałej wiary, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, i w ten sposób przygotowuje nasze serca na  przyjęcie Chrystusa Miłosiernego i przebaczającego, który przychodzi  do nas w sakramencie pokuty i pojednania, a także Eucharystii,  z której czerpiemy prawdziwe życie. Podczas tych celebracji liturgicznych, pogłębiamy naszą osobistą relację z Chrystusem naszym Odkupicielem i Panem, od której zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania.
 
     Ojciec święty Benedykt XVI mówi: ?Wiara nie jest teorią. Oznacza ona wejście w osobistą relację z Jezusem i przeżywanie przyjaźni z Nim, w komunii z innymi, we wspólnocie Kościoła.(...)Budujcie Wasze życie na solidnej podstawie, a jest nią tylko Chrystus. (...) Nie lękajcie się ! Wybierzcie w Waszym życiu Chrystusa i posiądźcie cenną  perłę Ewangelii, za którą warto dać wszystko?. Kościół święty w tym roku zadaje nam pytanie: Czy uważasz, że masz wiarę ? po czym to poznać ? Każdego dnia zdajemy rachunek z naszej wiary. W świecie w którym  tak dużo niewiary, który rości sobie prawo do definiowania ? kiedy i gdzie mogę wyznawać swoją wiarę, który ukazuje nam życie bez Boga na wszystkich poziomach naszej ludzkiej egzystencji, który uzurpuje sobie prawo do definiowania niewiary jako normy ludzkiego postępowania ? my na tę propozycję odpowiadamy: Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa !  ?Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań ? ponieważ ich uszy świerzbią ? będą  sobie mnożyli nauczycieli? (2 Tm 4, 13). ?Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków? (1 Tm 6, 11 -12).   
   
     Życzę wszystkim duszpasterzom oraz muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc, i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Niech Najświętsza Maryja Panna, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana ( por. Łk 1, 45) uprosi nam wszystkim łaskę wiary, abyśmy mogli dostrzegać Chrystusa we wszystkich wydarzeniach naszego życia.
   
    Wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores,  zapraszamy Was na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 16 marca 2013 r. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz.10.00 w Bazylice Jasnogórskiej. Pełny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w grudniu 2012 r.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą

O. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.12.2018 13:03. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©