This site uses a module created by best online poker sites.

Kalendarium grudzień 2019

KALENDARIUM

GRUDZIEŃ 2019 r.

Lp.

Data

Uroczystość/wydarzenie

 1.

02.12.2019 r.

Popis klasy gitary

 2. 

02.12.2019 r.

Konkurs gitarowy „Mistrz literatury gitarowej” godz. 9.00

 3. 

03.12.2019 r.

Wyjście do Biblioteki WOM – kl. II B, godz. 9.00

 4. 

03.12.2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 5. 

04.12.2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

 6. 

04.12.2019 r.

Popis klas wiolonczeli i kontrabasu

 7.

04.12.2019 r.

Roraty – Kaplica Matki Bożej

 8. 

04.12.2019 r.

Adwentowy dzień skupienia

 9.

05.12.2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

10. 

05.12.2019 r.

Wyjście do Biblioteki WOM – kl. II A, godz. 12.00

 11.

06.12.2019 r.

Warsztaty skrzypcowe z panią A. Szwejkowską - Belica godz. 9.00

 12.

06.12.2019 r.

Popis klas skrzypiec i altówki

 13.

06.12.2019 r.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem godzina 10.00 JPOSM

 14.

08.12.2019 r.

Msza święta szkolna godzina 13.00 - Bazylika jasnogórska

 15.

09.12.2019 r.

Popis uczniów klas instrumentów dętych godz. 16.30

 16.

11.12.2019 r.

Popis klasy fortepianu – godz. 15.30

 17.

11.12.2019 r.

Popis klasy wiolonczeli – godz. 16.30

 18.

12.12.2019 r.

Zdjęcia – godz. 8.30

 19.

12.12.2019 r.

Popis klasy skrzypiec – godz. 16.30

 20.

12.12.2019 r.

Termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych

 21.

13.12.2019 r.

Popis klasy skrzypiec godz. 16.30

 22.

13.12.2019 r.

Przesłuchania semestralne uczniów klas gitary godz. 8.00

 23.

16.12.2019 r.

Popis klasy skrzypiec uczniów Pani Agnieszki Leciak - Bawor godz. 10.00

 24. 

16.12.2019 r.

Przesłuchania semestralne uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu

 25.

17.12.2019 r.

Przesłuchanie semestralne uczniów klasy organów godz. 10.00

 26.

18.12.2019 r.

Przesłuchania semestralne uczniów klasy fortepianu kl. II – VIII godz. 8.00

 27.

18.12.2019 r.

Przesłuchania semestralne uczniów klas klarnetu, fletu, saksofonu

 28.

18.12.2019 r.

Konsultacje z rodzicami godz. 16.30

 29.

19.12.2019 r.

Semestralny koncert uczniów klasy fortepianu – poza szkołą

 30.

20.12.2019 r.

Przesłuchania semestralne uczniów klas skrzypiec i altówki godz. 8.00

 31.

23-31 12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

Z przyczyn losowych kalendarium może ulec zmianie.