This site uses a module created by best online poker sites.

Plan pracy sekcji muzycznej

 

Plan pracy sekcji muzycznej w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. 

 

10 marca 2017 r. 

 Popis uczniów klas gitary p. B. Rynkiewicz-Beier oraz p. M. Zyskowskiego - godz. 17:00.

14 marca 2017 r. 

Warsztaty gitarowe z "Kupiński Guitar Duo", godz. 11:00 - 14:00.

17 marca 2017 r.

Popis uczniów klas gitary p. B. Rynkiewicz-Beier oraz p. M. Zyskowskiego - godz. 17:00.

22 marca 2017 r.

Popis uczniów klas skrzypiec p. A. Kurdyk oraz p. A. Beiera - godz. 17:30.

22 marca 2017 r.

Przesłuchanie techniczne uczniów klas gitary.

23 marca 2017 r.

Popis uczniów klas skrzypiec p. A. Kurdyk oraz p. A. Beiera - godz. 16:30.

12 kwietnia 2017 r. 

Przesłuchanie techniczne uczniów klas fletu, oboju, trąbki.

19 kwietnia 2017 r.

Popis uczniów klasy fletu p. B. Łobos, oboju p. W. Pompki i trąbki. p. M. Piątka, godz. 17:00.

26 kwietnia 2017 r.

Koncert pierwszoklasistów - godz. 17:30

8 maja 2017 r.

Popis uczniów klas fortepianu p. M. Kalinowskiej oraz p. S. Warzyszyńskiej, godz. 17:00

29 maja 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas gitary.

29 maja 2017 r.

Popis uczniów klas wiolonczeli p. M. Mańki , p. J. Piątka oraz akordeonu p. Ł. Jaworskiego,godz. 17:00.

31 Maja 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas skrzypiec oraz altówki.

5 czerwca 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas fortepianu głównego.

5 czerwca 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas wiolonczeli.

7 czerwca 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas akordeonu.

7 czerwca 2017 r.

Egzamin promocyjny z fortepianu dodatkowego.

7 czerwca 2017 r.

Egzamin promocyjny uczniów klas instrumentów dętych.

12-13 czerwca 2017 r.

Koncert końcoworoczny w Filharmonii Częstochowskiej.

25.02.2018 10:55. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©