This site uses a module created by best online poker sites.

Klasa III w bibliotece

20 lutego 2018r. uczniowie klasy III uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt. ?Bezpieczeństwo w Internecie. Cyberprzemoc ? jak jej zapobiegać?? w Publicznej Bibliotece Pedagogiczne w Częstochowie. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat spędzania wolnego czasu. Uczniowie wypisywali zalety i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. W kolejnej części spotkania obejrzeli film, poświęcony negatywnym konsekwencjom, wynikającym z niewłaściwego korzystania z Internetu. Ostatnia część spotkania poświęcona była treściom, których nie można umieszczać w Internecie. 

 

 

  • 20180220_100143
  • 20180220_101855
  • 20180220_101901
  • 20180220_111608

24.01.2019 06:21. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©