This site uses a module created by best online poker sites.

Wybory do Rady Uczniowskiej

28 września uczniowie i pracownicy szkoły wybierali przedstawicieli do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego. W czasie poprzedzającym wybory kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy i pomysły.

Zgodnie z zasadami demokracji każdy uprawniony do głosowania oddawał swój głos w tajnym głosowaniu. Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.

 

W tym roku szkolnym do Rady Uczniowskiej zostali wybrani:

Jakub Filus, kl. VI- przewodniczący Rady Uczniowskiej

Anna Gaik, kl. VI- Zastępca przewodniczącego

Amelia Bach- kl. V -Sekretarz

Hanna Batko, kl. III- Skarbnik

 

Za organizację wyborów odpowiedzialna była pani Marta Porębińska - opiekun Samorządu Uczniowskiego.  


 

 

14.12.2018 17:38. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©