This site uses a module created by best online poker sites.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W czwartek, 23 lutego, odbyły się w naszej szkole zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Podczas spotkania poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, zapoznali się ze sprzętem ratującym życie i utrwalili znajomość numerów alarmowych. Była to także okazja do przeprowadzenia reanimacji na fantomie. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. 

14.12.2018 19:10. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©