This site uses a module created by best online poker sites.

Koncert kolęd w świetlicy środowiskowej


Dnia 12 grudnia 2016 roku o godz. 16.30 w świetlicy środowiskowej przy ul. Krasińskiego 11a (OSL Trzech Wieszczów) w Częstochowie odbył się pierwszy koncert kolęd w wykonaniu uczniów Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie.

Podczas koncertu można było posłuchać kolęd i pastorałek w opracowaniach instrumentalnych - Wśród nocnej ciszy na oktet gitarowy - i chóralnych - Dzisiaj w Betlejem. Najliczniejszą grupę stanowiły opracowania wokalno-instrumentalne: Mizerna cicha na chór 3 gł. i zespół smyczkowy; Gdy śliczna Panna na chór 3 gł. i obój; Z narodzenia Pana na chór 2 gł. i trąbkę; Lulajże Jezuniu na chór 3 gł. i 3 flety oraz W nockę ciemną i Zeszliśmy się bracia na chór 3 gł. z instrumentarium Orffa.

W koncercie wzięli udział uczniowie z klas IV-VI należący do chóru szkolnego oraz wybrani uczniowie z klas I-III. Całością dyrygowały p. Jolanta Muratów oraz s. Maria Bujalska, nauczyciele Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni, wykonawcy i słuchacze, uwieńczyli koncert wspólnie wykonana kolędą Pójdźmy wszyscy do stajenki.

 


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

14.12.2018 17:38. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©