This site uses a module created by best online poker sites.

Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy

 

I OGÓLNOPOLSKI "JASNOGÓRSKI KONKURS SKRZYPCOWY"

5-6 kwietnia 2019 r.

 

Apel Jasnogórski z udziałem uczestników I Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego oraz ich pedagogów.

 

I Ogólnopolski Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy dedykowany jest najmłodszym uczniom klas skrzypiec, pobierającym naukę w szkołach muzycznych. Naczelną ideą wydarzenia jest rozwój talentu muzycznego dzieci, prezentacja osiągnięć artystycznych, zdobywanie estradowego doświadczenia oraz popularyzacja literatury wiolinistycznej. Konkurs jest także przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym, okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i uzupełniania wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

 

I Organizator

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna

 

II Współorganizator

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Częstochowie

 

II Patronat

o. Marian Waligóra, Przeor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze

 

III Forma konkursu

 

 1. W konkursie mogą brać udział skrzypkowie w następujących grupach wiekowych:

   • grupa I - skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2008 r.
   • grupa II - skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2005 r.

 

 1. Wymagania programowe:

   • grupa I 
    2 dowolne utwory z akompaniamentem
    (maksymalny czas prezentacji – 8 min.)

   • grupa II
    Utwór dowolny z akompaniamentem (może być część formy cyklicznej)
    Ave Maria dowolnego kompozytora w dowolnym opracowaniu
    (maksymalny czas prezentacji – 12 min.)

 

 1. Prezentacja przekraczająca podany czas może zostać przerwana. Program należy wykonać
  z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

 2. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.

 3. Uczestnicy wystąpią zgodnie z harmonogramem przesłuchań, który zostanie zamieszczony do dnia 17 marca 2019 r. na stronie internetowej www.jsm.edu.pl oraz na profilu fb konkursu.

 4. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.

 

IV Jury

 

 1. W skład Jury wchodzą wybitni skrzypkowie oraz pedagodzy:

   • dr hab. prof. AM Beata Warykiewicz-Siwy – przewodnicząca Jury
   • dr Aleksandra Szwejkowska-Belica
   • dr hab. Jacek Ropski

 

 1. Uczniowie Jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.

 2. Jury prowadzi punktację według skali 1 – 25 punktów. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

 3. Kryteria oceny uczestników konkursu:

   • aparat gry,
   • intonacja i jakość brzmienia,
   • znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji
   • interpretacja i stylowość wykonania
   • prezencja sceniczna, prawidłowy dobór repertuaru
 1. Jury w każdej grupie wiekowej przyzna nagrody (I, II, III miejsce), wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

 2. Nauczyciele prowadzący laureatów I miejsca otrzymają wyróżnienia oraz nagrodę pieniężną. Ponadto nauczyciel prowadzący laureata z najwyższą punktacją otrzyma zaproszenie do prac w komisji Jury w następnej edycji konkursu.

 3. Jury przyznaje wyróżnienia dla dowolnej liczby akompaniatorów.

 4. Po przesłuchaniach odbędzie się spotkanie z Jurorami (możliwość indywidualnego omówienia prezentacji uczestnika) – szczegóły zostaną podane w harmonogramie konkursu.

 5. Ogłoszenie wyników oraz odbiór dyplomów i nagród odbędzie się podczas koncertu laureatów, na którym nagrodzeni wykonawcy zobowiązani są do wystąpienia z programem ustalonym przez Jury. Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie podczas koncertu laureatów. Za udział w przesłuchaniach i koncercie laureatów oraz za dokonane w celach dokumentacji i promocji konkursu nagrania fonograficzne, telewizyjne i fotograficzne uczestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

 

V Uczestnictwo w Konkursie:

1. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

   • przesłanie karty uczestnikazgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wraz z dowodem wpłaty oraz zdjęciem uczestnika w formacie jpg. wyłącznie drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 8 marca 2019 r. 
   • wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na konto Jasnogórskiej Szkoły Chóralnej:

Bank Ochrony Środowiska 89 1540 1014 2101 9149 7644 0002

z dopiskiem: Konkurs skrzypcowy, imię nazwisko

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.

 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

 4. Ze względów organizacyjnych o przyjęciu do konkursu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu z powodu braku miejsc otrzymają zwrot wpisowego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

Kontakt:

 

Dyrektor konkursu

Adam Beier (880-203-897)

e – mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Apel Jasnogórski z udziałem uczestników I Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego oraz ich pedagogów. 

Zdjęcia z I Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego

Pobierz:

Wyniki I Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego

Wyniki I Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego (1)

Harmonogram przesłuchań konkursowych

Regulamin oraz karta zgłoszenia

23.04.2019 16:14. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©