This site uses a module created by best online poker sites.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2012 r. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze Mszą Św. pod przewodnictwem O. Nikodema Kilnara - Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych - został zainaugurowany w naszej szkole nowy rok szkolny. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami oraz kadra nauczycielska z dyrektorem - p. Marcinem Gołdą.

W wywiadzie dla Biura Prasowego Jasnej Góry dyrektor szkoły powiedział m.in.: ?Na Jasnej Górze będziemy prosić o błogosławieństwo, o łaski Matki Bożej, tak abyśmy mogli z sukcesem sprawować naszą posługę wychowawców, nauczycieli tych młodych ludzi? Dodał również: (...) ?Szkoła Jasnogórska, to jest również kształtowanie tych młodych ludzi w duchu katolickim, czyli przekazujemy im wiedzę ogólną i wiedzę muzyczną, ale kształtujemy ich jako świadomych katolików?.

Odnosząc się do zmiany siedziby oraz jej usytuowania p. dyrektor powiedział: ?Jest to dla nas bardzo ważne, aby pomieszczenia szkoły były blisko sanktuarium jasnogórskiego, gdzie będzie się odbywać większość uroczystości szkolnych." -  podkreślił również dobrą współpracę z władzami miejskimi w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej w Częstochowie.

W powitaniu o. Nikodem Kilnar powiedział m.in. ?Ta szkoła, która jest szkołą katolicką, ma zadanie prowadzić dzieci do dojrzałej wiary, dlatego u samego początku przychodzimy na to święte miejsce, na Jasną Górę Zwycięstwa do Tej, która jest najlepszą Matką i Wychowawczynią, która jest Patronką szkoły, która oręduje za nami u Boga i wciąż nieustannie ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Tego, który jest jedynym Zbawicielem świata?.

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na stronach Biura Prasowego Jasnej Góry.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry.