Aktualności

,,Muzycy bliżej natury – Ekologiczna Pracownia w Ogrodzie”

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia została laureatem XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, tworząc autorski, ekologiczny projekt: ,,Muzycy bliżej natury – Ekologiczna Pracownia w Ogrodzie”.

Spośród 221 projektów z wielu województw Jury nagrodziło naszą szkołę za pomysł, którego autorkami są nauczycielki przedmiotów przyrodniczych: p. Małgorzata Dul, p. Ewelina Hofman-Juszkiewicz oraz p. Sylwia Ciężkowska.

Podstawowym zamysłem projektu jest stworzenie miejsca na świeżym powietrzu, które zaciekawi i zainspiruje uczniów do poznawania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności oraz pozwoli kształtować świadomość ekologiczną i aktywną postawę dzieci i młodzieży wobec otaczającej ich przyrody.

Celem nadrzędnym projektu jest kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy.

Dzięki wsparciu finansowemu zakupione zostaną m.in. tablice edukacyjne, ławko-stoły, kosze do segregacji odpadów, budki lęgowe, karmnik dla ptaków, ogrodowa stacja pogody oraz liczne krzewy i kwiaty. Uzyskane dofinansowanie w sposób znaczący przyczyni się do upiększenia terenów zielonych wokół Szkoły.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

  • 1
  • 20210408_085114
  • logotyp_cmyk_z_polem_ochronnym_antyaliasing