Programy i dofinansowanie

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację i rozszerzanie zadań edukacyjnych. Systematycznie bierzemy udział w konkursach na projekty finansowane ze źródeł rządowych, samorządowych, unijnych lub komercyjnych. W tym miejscu prezentujemy projekty celowe, na realizację których zdobyliśmy dofinansowanie.

 • Szkoła bez barier

  Projekt "Szkoła bez barier" jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dzięki staraniom dyrekcji naszej szkoły udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę 29 986 zł.

 • Radosna Szkoła

  W ramach rządowego programu ?Radosna szkoła? finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Kwota dofinansowania dla projektu wyniosła 6 000 zł.

 • Akademia Młodych Talentów

  Projekt "Akademia młodych talentów" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dzięki staraniom dyrekcji naszej szkoły projekt został zakwalifikowany do finansowania. Wysokość finansowania projektu będzie znana w terminie późniejszym.

 • Projekt dofinansowany z MKiDN

  W ramach przyznanego dla Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Zadanie pn. ?Doposażenie JSM w nowe instrumenty i sprzęt komputerowy? zakupiono instrumenty i sprzęt multimedialny.