Warsztaty Muzyczne dla Kandydatów

Rozpoczął się nabór do Warsztatów Muzycznych na nowy rok szkolny 2016/17 przeznaczonych głównie dla kandydatów do naszej szkoły.

Pierwsze zajęcia 4 października 2016 r.
godz. 17:15
w siedzibie szkoły

Organizatorem Warsztatów jest organ prowadzący naszą szkołę - stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna. Zajęcia adresowane są do dzieci 5 oraz 6 letnich i prowadzone pod kątem przygotowania do nauki w naszej szkole. W programie warsztatów umuzykalniających przewidziane są zajęcia z zakresu emisji głosu i rytmiki oraz indywidualna nauka gry na instrumentach (fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, trąbka, flet, obój, akordeon). Zajęcia warsztatowe są prowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Zapraszamy również dzieci 7 i 8 letnie z innych szkół, które mogą uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających i nauki gry na instrumentach w ramach swoich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach Stowarzyszenia. Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 34 344 05 90). Zajęcia warsztatowe są odpłatne.