Jasnogórska Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Częstochowie rozpoczęła swą działalność 1 września 2020 roku. Jest ona naturalną kontynuatorką tradycji Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia, która funkcjonuje już od 1 wrzesnia 2011 roku.

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wykształcenie średnie (realizując program liceum ogólnokształcącego) oraz zawodowe wykształcenie muzyczne (dyplom zawodowy muzyka). Te dwa filary wykształcenia wraz z formacją w duchu chrześcijańskim stanowią o unikalnym charakterze szkoły.

Szkoła prowadzi kształcenie w specjalnościach instrumentalistyka oraz wokalistyka. Nauczycielami szkoły są doświadczeni nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz wybitni muzycy posiadający doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą.