O Szkole

Szkoła powstała w marcu 2011 r. z inicjatywy stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna i na mocy zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest szkołą publiczną. Szkoła kształci dzieci w zakresie przedmiotów ogólnych szkoły podstawowej w klasach od I do VIII i  jednocześnie szkoły muzycznej I stopnia (kl. I-VI) oraz I i II klasy szkoły muzycznej II stopnia (kl. VII-VIII). Rok szkolny 2011/2012 był pierwszym rokiem działalności Szkoły. Obecnie w klasach I - VI uczy się 108 uczniów.

W ramach zajęć szkolnych prowadzony jest chór szkolny, zajęcia z emisji głosu, rytmiki, tańca ludowego, solfeża oraz zespołów instrumentalnych i wokalnych. Zajęcia muzyczne i nauka gry na instrumentach odbywa się w ramach codziennego pobytu dziecka w szkole.

 

Uczniowie mają możliwość nauki gry na:

fortepianie
skrzypcach
altówce
wiolonczeli
kontrabasie
gitarze
oboju
trąbce
flecie poprzecznym
klarnecie
saksofonie
akordeonie

 


Co to za szkoła?

Jasnogórska Szkoła Muzyczna jest szkołą publiczną finansowaną z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w szkole jest bezpłatna. Rodzice wnoszą jedynie opłaty na Fundusz Muzyczny, z którego finansowany jest zakup i utrzymanie instrumentów muzycznych.

 

 

 

 

 


Dla kogo?

Nasza szkoła jest dla dzieci, które chcą grać na instrumentach muzycznych, rozwijać się poprzez śpiew, taniec i zespołowe muzykowanie.


Badania naukowe wykazują, że kształcenie muzyczne przyspiesza wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, a także kształtuje wrażliwość.
Ucząc się gry na instrumencie dziecko wdraża się do samodyscypliny, samodzielności, pewności siebie, ćwiczy pamięć i koncentrację. Nauka muzyki daje również szersze możliwości przyswajania wiedzy w  zakresie nauk ścisłych np. matematyki.

 


Jak wychowujemy?

Program wychowawczy szkoły oparty jest o chrześcijański system wartości. Szczególną troską obejmujemy również wychowanie patriotyczne dzieci.

 

 

 

 

 

 


Kto u nas uczy?

Kadra nauczycielska to zespół profesjonalnych i sprawdzonych pedagogów i muzyków. Zatrudniamy nauczycieli zarówno z bogatym doświadczeniem, jak i młodych obiecujących pedagogów.

W doborze kadry współpracujemy z Akademiami Muzycznymi w całej Polsce oraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

 

  


Co dalej?

Po ukończeniu naszej szkoły uczeń może, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, kontynuować kształcenie muzyczne w III klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Może też po ukończeniu VI klasy naszej szkoły przystąpić do egzaminu rekrutacyjnego do I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent może również kontynuować naukę w dowolnej ogólnokształcącej szkole średniej, a edukację muzyczną realizować w popołudniowej szkole muzycznej II stopnia.

W ramach zajęć przygotowawczych do nauki w naszej szkole prowadzone są Warsztaty Umuzykalniające.

 


 

Siedziba szkoły

Od 29 lutego 2016 r. siedziba szkoły mieści się w budynku przy Al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie

Obecnie dysponujemy trzema klasami edukacji wczesnoszkolnej, pracownią matematyki, języka polskiego, historii, przyrody, języka angielskiego, salą rytmiki, emisji głosu, klasami fortepianu, skrzypiec i gitary, dwiema dużymi świetlicami, szatnią, aulą koncertową oraz innymi licznymi pomieszczeniami do zajęć muzycznych. Sale są wyremontowane i wyposażone w nowe meble oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Poniżej prezentujemy wybrane migawki z pomieszczeń naszej szkoły.

Read more...

Statut Szkoły

Statut założycielski Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Częstochowie został opracowany na podstawie ramowego statutu szkoły artystycznej rekomendowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zatwierdzony przez Zarząd stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna uchwałą z dnia 29 września 2010 r. Uchwalony statut został zatwierdzony na mocy zgody MKiDN jako obwiązujący od 1 września 2011 r.