Współpraca z Akademią Jana Długosza

21 stycznia 2013 r. nasza szkoła nawiązała oficjalną współpracę z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Porozumienie dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia muzycznego oraz realizacji staży studenckich i nauczycielskich. Obie strony wyraziły nadzieję, że uczniowie naszej szkoły w przyszłości będą studentami Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki. Podpisy pod porozumieniem złożyli JM Rektor AJD prof. Zygmunt Bąk oraz dyrektor JPOSM mgr Marcin Gołda.