This site uses a module created by best online poker sites.

Sekcja Ogólnokształcąca

KADRA PEDAGOGICZNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Agnieszka Kaczmarzyk, wychowawca kl. V, kierownik zespołu przedmiotu ogólnokształcących II etapu edukacji

mgr Sylwia Magdziarz, wychowawca kl. VI

mgr Olga Leśkiewicz

 

JĘZYK POLSKI

mgr Marta Porębińska, wicedyrektor ds. ogólnokształcących

 mgr Klaudia Mucha

 

JĘZYK WŁOSKI

mgr Zuzanna Etryk-Krzyniewska

 

MATEMATYKA

mgr Elżbieta Klińska, wychowawca kl. VIII

mgr Marcin Ziółkowski

 

HISTORIA / WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Bartosz Bujak-Skowroński

 

CHEMIA

dr Kinga Brzeska

 

FIZYKA

mgr Anna Wilk 

 

GEOGRAFIA

mgr Ewelina Hofman- Juszkiewicz

 

INFORMATYKA / TECHNIKA / PLASTYKA

mgr Laura Modrzewska

  

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Monika Bigdowska

mgr Małgorzata Dul, wychowawca k. IV

 

PRZYRODA

mgr Małgorzata Dul

 

BIOLOGIA

mgr Sylwia Ciężkowska

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Agnieszka Sójka, wychowawca kl. I, kierownik zespołu przedmiotów ogólnokształcących  I etapu edukacji

mgr Katarzyna Pawłowska, wychowawca kl. IIA

mgr Tamara Mosakowska, wychowawca kl. IIB

mgr Ewelina Leszczuk, wychowawca kl. IIIA

mgr Agnieszka Kott, wychowawca IIIB

 

RELIGIA

mgr Anna Kowalczyk

mgr Mariusz Wawrzak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jolanta Kobojek

 

PSYCHOLOG

mgr Sonia Kokosza

 

PEDAGOG

mgr Jolanta Kobojek

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY 

mgr Magdalena Ziółek

 

POMOC NAUCZYCIELA

Izabela Ziółkowska

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Katarzyna Klejny

mgr Lidia Połacik

mgr Aleksandra Walicka